Náš profil na Facebooku

29. 10. 2014
Novinky a udalosti zo života nášho ateliéru môžete sledovať aj na našom Facebookovom profile.
https://www.facebook.com/atelierturcan

Nový WEB - AteliérTurčan.sk

19. 5. 2014
Nová webová stránka nášho ateliéru je úspešne spustená :))))) Tešíme sa, ako ju spolu s vami budeme zapĺňať zaujímavými projektami a aktualitami. Obrovská vďaka patrí predovšetkým Milanovi Pálovi a Andrejovi Turčanovi za návrh a technické spracovanie. GOOD JOB chalani!

Pozrite si naše nové portfólio:
V sekcii Projekty je prezentovaná naša tvorba. Je to nielen výber z realizácií našich novostavieb a rekonštrukcií, ale zverejňujeme tu aj zaujímavé architektonické štúdie.
Podmenu Aktuality informuje o aktuálnej činnosti a novinkách zo života nášho ateliéru a o tom, čo nás na poli architektonického a kultúrneho diania zaujalo.
Profile nájdete našu filozofiu a popis činností a služieb, ktoré poskytujeme a
Kontakt vám pomôže ľahšie nás vyhľadať.
Dúfame, že sa Vám naše nové stránky zapáčia.

AT-team

23. narodeniny Ateliér Turčan

25. 2. 2014
Tento rok náš Ateliér oslavuje 23. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa Vám chceme poďakovať za vašu priazeň a spoluprácu na viac ako 200 projektoch po celom Slovensku.

Už teraz sa tešíme na nové zaujímavé projekty a našu spoluprácu.

AT-team

Prednáška na 9. konferencii SPA

19. 10. 2013
Hlavnou témou 9. ročníka konferencie Slovenskej Parkovacej Asociácie (SPA) bolo „Parkovanie v mestách – Dokumentácia parkovacej stratégie“.
Na konferencii s medzinárodnou účasťou v Tatranských Matliaroch vystúpil Roman Turčan, architekt mesta Sliač, s prednáškou na tému: Riešenie statickej dopravy z pohľadu architekta. V prednáške prezentoval svoje skúsenosti získané pri vypracovaní dokumentácie „Parkovacia politika mesta Sliač“. V rámci SR ide o prvý komplexne spracovaný dokument, ktorý rieši parkovaciu politiku celého sídla.

Konferencie SPA sú určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy: mestských úradov, štátnej a mestskej polície, prevádzkovateľov parkovania a garážovania v mestách, urbanistov, architektov a projektantov dopravných systémov, ako aj výrobcov a dodávateľov parkovacej techniky a služieb.

Odkaz na web: www.sliac.sk, www.spa-parking.sk

Okno do mesta

1. 8. 2013
Navrhli sme nový moderný pútač pri vstupe do mesta.
„Okno“ ponúka pohľad na život v ňom.

Ocenenie Fasáda roka 2006

22. 3. 2007
Náš projekt rekonštrukcie Hradu Ľupča vyhral v prestížnej súťaži „BauMit – Fasáda roka“ hlavnú cenu v kategórii Sanovaná budova – pamiatkovo chránený objekt s historickou stavebnou substanciou.
Uznanie a vďaka patrí autorovi projektu Ing. arch. Romanovi Turčanovi a realizačnej firme IKM Reality Staving a.s. Banská Bystrica za kvalitnú a odborne odvedenú prácu.

Ocenenia „BauMit – Fasáda roka“ udeľuje firma BauMit, popredný svetový výrobca stavebných hmôt a omietok.