Kontakt

Ateliér Turčan s.r.o.

prevádzka projekčnej kancelárie:
Komenského 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

tel: 00421 48 415 50 70
email: atel.turcan@stonline.sk
www.atelierturcan.sk

Kontaktné osoby

Ing.arch. Roman Turčan
konateľ
00421 905 252 824

Ing.arch. Danica Turčanová
konateľ
00421 905 473 424

Fakturačné údaje

Ateliér Turčan s.r.o.
sídlo:
Kukučínova 28
962 31 Sliač
Slovenská republika

IČO: 36 624 012
DIČ: 2022947322
IČO DPH: SK2022947322

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kolektív AT