Freeform lavička

Miesto
Stupeň
Design nábytku 2010
Program
Parkový a mestský mobiliár
Autor
Andrej Turčan

Zámer návrhu vychádza z kooperácie moderných 3D modelovacích programov a pracovných CNC strojov, pomocou ktorých je dizajnér schopný jednoducho vytvoriť
požadovaný produkt. Prvotnou ideou bolo vytvoriť zaujímavý a jednoduchý
prvok na sedenie, nenáročný na materiál a výrobu. Na základe štúdie rôznych nosných a skladacích systémov nábytku, bola na princípe „harmoniky“ navrhnutá FREEFORM lavička. „Roztiahnutím“ zväčšuje svoju plochu, čím šetrí materiál a vytvára zaujímavé formy na sedenie a relax. Pri jej modelovaní bol v programe Grasshopper navrhnutý osobitý skript, ktorý dokáže z požadovaného tvaru vytvoriť danú štruktúru. Tá je potom jednoduchým spôsobom rozvinutá do roviny a odoslaná na CNC rezací stroj do výroby. Finálny produkt je ľahko prenosný a zmontovateľný aj priamo na mieste.
Uvažovaným konštrukčným materiálom sú preglejkové pásky spájané železnými nitmi, alebo plastový kompozit spájaný sponami. Variabilne tvarovateľný produkt poskytuje možnosť rôznorodosti foriem vytvorených lavičiek a tým zatraktívnenie a jedinečnosť prostredia, v ktorom budú osadené.