Domov seniorov AMICUS

Miesto
Sliač
Stupeň
Architektonická štúdia, projekt stavby,interiér 2010 / Realizácia 2012
Program
Domov sociálnych služieb
Klient
Mesto Sliač
Autor
Ing. arch. Roman Turčan, Ing. arch. Danica Turčanová

Architektonické riešenie rešpektuje požiadavku zachovať charakter okolitej dvojpodlažnej zástavby obytnej štvrte. Pôdorys v tvare „L“ vytvára opticky chránený priestor smerom do záhradnej časti pozemku, kam sú orientované okná zo všetkých izieb klientov. Moderný objekt s kapacitou 31 lôžok v jedno- a dvojposteľových izbách je navrhnutý ako bezbariérový, vrátane možnosti prístupu na terasu a do priľahlej záhrady. Interiér je vybavený špeciálnym nábytkom určeným pre seniorov, ako aj signalizačným a dorozumievacím systémom.
Okrem spoločných priestorov, v ktorých je možné realizovať skupinové aktivity, sú v zariadení navrhnuté aj priestory pre individuálnu terapiu a odborné služby.

Exteriér areálu domova AMICUS (latinsky = priateľský, prívetivý, vľúdny) citlivo dotvára výtvarný objekt MEMENTO od autora Branislava Tomčíka.

• Projekt bol spolufinancovaný z finančných prostriedkov EÚ.

• Odkaz na webstránku: https://www.sliac.sk/…v-sliac.html