Dom smútku

Miesto
Sliač
Stupeň
Štúdia, projekt, interiér 2000 / Realizácia 2003
Program
Dom smútku
Klient
Mesto Sliač
Autor
Ing. arch. Roman Turčan, Ing. arch. Danica Turčanová / Foto: Dano Veselský

Dom smútku – objekt poslednej rozlúčky s blízkym, je citlivo osadený na okraji sliačskeho kúpeľného lesoparku, na návrší pri vstupe do cintorína.

Jednoduchá dispozícia založená na pôdoryse elipsy je ohraničená dvomi navzájom sa „míňajúcimi“ významovými plochami: vnútorná – z prírodného lomového kameňa symbolizuje život a jeho hmotnú podstatu, vonkajšia – stvárnená v bielej hladkej omietke, nehmotnú iracionálnu sféru… Aj vďaka jednoduchým a pritom silným výrazovým prostriedkom je všade cítiť prítomnosť dvoch svetov, pričom vzniknuté napätie korigujú mäkké krivky stien.
Výrazová a materiálová striedmosť je uplatnená aj pri návrhu interiéru: katafalk je riešený ako štylizovaná „hranica“ – jeho drevená konštrukcia odkazuje na staroveké rituály a pominuteľnosť fyzickej podstaty človeka. Spiritualita, výtvarne vyjadrená jemnými, akoby sa vznášajúcimi transparentnými textíliami a drevený kríž sú odkazom na tradície a symboly našich predkov…

Rozmermi neveľký solitér poskytuje priestor nielen pre rozlúčku a smútok, ale aj pre meditáciu a vnútornú kontempláciu, čím sa približuje k sakrálnym stavbám. Aj citlivo osadený zvon, ktorý rozozvučí povestný umieračik evokuje návrat k modernej kaplnke…