Obytný súbor Za školou

Miesto
Sliač
Stupeň
Koncept, územný plán zóny 1996, realizačný projekt dopr. infraštruktúry a IS, projekt radových rodinných domov, realizácia 1996 – 2010
Program
Rezidenčná štvrť so zástavbou ulíc radovými a samostatne stojacimi rodinnými domami
Klient
Mesto Sliač, individuálni klienti
Autor
Ing.arch. Roman Turčan, Ing.arch. Danica Turčanová, Ing.arch. Viera Fillová, Ing.arch. Adriana Roháriková

Novovybudovaná „zelená“ rezidenčná štvrť so zástavbou ulíc radovými a samostatne stojacimi rodinnými domami na podklade územného plánu zóny s podrobnými regulatívami podporujúcimi príjemné bývanie so skľudnenou dopravou. Na urbanistickej štúdii spolupracovali: Ing. arch. Viera Fillová, Ing. arch. Adrina Roháriková, Ing. arch. Roman Turčan a Ing. arch. Danica Turčanová. Realizačný projekt dopravnej infraštruktúry a IS celej zóny, ako aj architektonický návrh a projekty radových rodinných domov sú dielom nášho ateliéru.