Kaplnka Halny

Miesto
Brezno
Stupeň
Architektonická štúdia 2009
Program
Kaplnka
Autor
Ing. arch. Roman Turčan, Ing. arch. Andrej Turčan

Na takmer nevyužiteľnom pruhu cirkevného pozemku pri starom kamennom múre sme navrhli kaplnku pre sociálne neprispôsobivých.
Za úzkym vstupom sa otvára jednoduchý, do šerosvitu ponorený vnútorný priestor, presvetlený zhora štrbinou svetlíka.
Priestor kaplnky, určenej najmä pre ľudí s neľahkým osudom, je vymedzený medzi pôvodným kamenným a novým omietaným múrom. Obe obvodové steny sú vlastne metaforou protikladov, zhmotnením základných významových línií: štruktúra predstavujúca fyzickú podstatu života je drsná, nerovná – a oproti nej stojí hladká, mäkko zakrivená „plynúca“ plocha, symbolizujúca nehmotný a čistý iracionálny svet.

Vnútornému priestoru dominuje drevený kríž na čelnej stene.
Okrem lavice na sedenie vymurovanej popri stene, sme v interiéri uvažovali so solitérmi základného mobiliáru jednoduchých tvarov (obetný stôl, ambona a voľne rozložené lavice).

Návrh miesta pre bohoslužby, ale aj pre „azyl“ a meditáciu, vznikol na základe myšlienky vybudovať ho so zainteresovaním ľudí žijúcich v miestnej časti Brezna (Halny) – svojpomocne…