Obnova Gymnázia Ľ. Štúra Zvolen

Miesto
Zvolen
Stupeň
Rekonštrukcia
Program
Škola
Klient
Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen
Autor
Ing. arch. Roman Turčan, Ing. arch. Danica Turčanová, Andrej Turčan

V rámci projektu sa okrem výmeny okien a zateplenia fasád vyriešili aj statické problémy so „sadajúcimi“ vnútornými priečkami niektorých pavilónov.
Pôvodnú monotónnosť dlhých priečelí sme zjemnili rôznym členením, resp. „pootáčaním“ veľkoformátových okien a návrhom kompozície „rozihranej“ farebnosti fasád. Nový imidž školy si získal aj študentov a pedagógov – grafika s identickou farebnosťou bola následne použitá aj na webovej stránke gymnázia a na informačných tlačovinách školy.