Obnova Hradu Ľupča

Miesto
Slovenská Ľupča
Stupeň
štúdia 2004, I.-V.etapa projektu, realizácia 2004–2009, VI.etapa – 2018
Program
Areál hradu – Národná kultúrna pamiatka, Gizelin palác a dom kastelána – privátne časti
Klient
ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.
Autor
Ing.arch. Roman Turčan, Ing.arch.Danica Turčanová

Hrad Ľupča so svojou vyše 750 ročnou históriou patrí k najautentickejším stavbám svojho druhu na Slovensku.
Od roku 2004 boli postupne zrealizované jednotlivé etapy rekonštrukcie všetkých objektov hradného areálu vrátane dolného nádvoria. Zostáva ešte dokončiť rekonštrukciu najstaršej a najvzácnejšej časti – stredovekého hradu s horným nádvorím.
Všetky súčasné architektonické zásahy vrátane úprav dispozície sú citlivo skĺbené s autentickou historickou substanciou a pritom odkazy súčasnosti zostávajú jednoznačne čitateľné (novotvary „vložených“ schodísk v spoločenskej sále a vo vstupnej časti neogotickej prístavby, štylizované kované zábradlia, lustre, vzory a farebnosť mramorových obkladov a dlažby atd.)

Prehľad postupu obnovy / I.- VI. etapa:
2004 oprava striech stredovekej a neogotickej časti hradu
2005 – 2006 rekonštrukcia noegotickej časti a Gizelinho paláca
2006 – 2007 nové prípojky a rozvody inžinierskych sietí,úpravy prístupovej komunikácie
2007 – 2008 rekonštrukcia hradieb a severného krídla dolného nádvoria
2008 – 2009 rekonštrukcia hradieb, bášt, západného krídla a dolného nádvoria
obnova stredovekej časti hradu:
2018 obnova 2.nadzemného podlažia stredovekej časti

Stavebné práce rekonštrukcie Gizelinho paláca realizovala spoločnosť IKM REALITY- STAVING Banská Bystrica a.s.
Stavba získala hlavnú cenu v súťaži „Baumit fasáda roka 2006“ v kategórii: Sanovaná budova – pamiatkovo chránené budovy s historickou substanciou.

Publikované v odborných časopisoch:
EUROSTAV máj 2005
STAVBA 2007 číslo 5
ASB 11/2007