Obnova fasád Generálneho riaditeľstva LESY SR š.p.

Miesto
Banská Bystrica
Stupeň
Rekonštrukcia a obnova
Klient
LESY SR š.p. Banská Bystrica
Autor
Ing. arch. Roman Turčan, Ing. arch. Danica Turčanová