Rekonštrukcia a prestavba kúpeľného hotela PALACE

Miesto
Sliač – kúpele

Štúdia rieši návrh rekonštrukcie a prestavby hotelovej časti grandiózneho funkcionalistického komplexu PALACE, ktorý je dominantou areálu sliačskych kúpeľov.
Nadčasová architektúra, vybudovaná v rokoch 1929–1943 podľa projektu pražského architekta Rudolfa Stockara, si už po vyše 70-ročnej prevádzke vyžaduje komplexnú rekonštrukciu a prestavbu, zodpovedajúcu jej významu a úrovni XXI.storočia.
Základné požiadavky – vytvorenie atraktívneho ****hotela s ubytovaním a službami adekvátneho štandardu a s novým wellness v priestoroch 2.suterénu sme v navrhovanom riešení zosúladili so zásadami citlivého prístupu k rekonštrukcii. Pôvodné architektonické stvárnenie fasád s pravidelným rytmom balkónov zostáva zachované (priestory wellness na úrovni spodného podlažia majú prostredníctvom radu balkónových dverí výhľad do priľahlého kúpeľného parku). Základná statická kostra budovy, ako aj pôvodný systém priestorového usporiadania jednotlivých podlaží hotela je rešpektovaný (dispozičné zmeny sú riešené predovšetkým úpravami deliacich priečok a „spájaním“ priestorov). V interiéroch sú navrhnuté klasické materiály nadväzujúce na pôvodný koncept z 30-tych rokov XX. storočia (drevené obklady stien, mosadzné doplnky…), v moderne stvárnenom wellness sú obklady stien z travertínu, ktorý je typický pre danú lokalitu a bol použitý aj pri výstavbe kúpeľov.