Rekonštrukcia domu smútku

Miesto
Dolný Kubín
Stupeň
Architektonická štúdia, projekt stavby, projekt interiéru
Program
Dom smútku
Klient
Mesto Dolný Kubín
Autor
Ing. arch. Roman Turčan, Ing. arch. Danica Turčanová

Komplexná rekonštrukcia domu smútku realizovaného v 70-tych rokoch XX. storočia zachováva pôvodný architektonický výraz objektu. Okrem dispozičných zmien v prevádzkovej časti a stavebných úprav súvisiacich so znížením energetickej náročnosti budovy je na základe požiadavky klienta navrhnuté prekrytie priestranstva pred vstupom do obradnej siene. Železobetónovú konštrukciu prístrešku nesie 7 subtílnych stĺpov, presvetľuje 5 kupolových svetlíkov a kompozične dopĺňa vertikála štylizovanej zvonice (železobetónový pylón so zvonom). Veľkorysá obradná sieň s novonavrhnutým riešením interiéru pôsobí svetlejšie (pôvodnú dlažbu nahradil biely mramor a drevený obklad stupňnovitého stropu nasvetlený biely podhľad). Dôstojný pietny priestor dopĺňa mobiliár z prírodného dreva (katafalk inšpirovaný tvarom mohyly, ambona, lavice) a vertikálne svietidlo z optických vlákien so sklenenými kryštálikmi nad katafalkom, symbolizujúce svetelný lúč.