Rekonštrukcia námestia SNP

Miesto
Kováčová
Stupeň
Architektonická štúdia
Program
Rekonštrukcia
Klient
Obec Kováčová
Autor
Ing. arch. Roman Turčan