Bytový komplex Štúrov rad

Miesto
Podbrezová
Stupeň
Urbanisticko-architektonická štúdia
Program
Bytový komplex Štúrov rad
Klient
Železiarne Podbrezová a.s.
Autor
Ing. arch. Roman Turčan, Ing. arch. Danica Turčanová