ING. ARCH. ROMAN TURČAN

Rok a miesto narodenia: 1960, Banská Bystrica
Vzdelanie: Fakulta architektúry SVŠT Bratislava 1979 –1984

Autorizovaný architekt SKA – reg. číslo 0866 AA

Hlavné odbory činnosti:
architektúra, urbanizmus a územné plánovanie, interiér,
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

Prax, odborná činnosť:

 • od 1991 – po súčasnosť: architekt v slobodnom povolaní,

  vlastná projekčná kancelária ATELIÉR TURČAN

 • od 1986 – do 1990: Projektový ústav kultúry, stredisko Banská Bystrica

  skupina pamiatkového výskumu a návrhu obnovy pamiatok, pozícia – architekt

 • od 1984 – do 1986: projekcia Stredoslovenské št. lesy Banská Bystrica, pozícia – architekt

 • od 1993 – do 2018: architekt mesta Sliač
 • od 2013 – po súčasnosť: Regionálny zástupca Slovenskej komory architektov pre BBSK

ING. ARCH. DANICA TURČANOVÁ

Rok a miesto narodenia: 1963, Zvolen
Vzdelanie: Fakulta architektúry SVŠT Bratislava 1981 –1986

Hlavné odbory činnosti:
architektúra, interiér
organizovanie výstav, verejných projektov a odborných podujatí, publikačná činnosť
v oblasti architektúry a dizajnu

Prax, odborná činnosť:

 • od 1997 – po súčasnosť:

  architekt v slobodnom povolaní, spolumajiteľ projekčnej kancelárie ATELIÉR TURČAN

 • od 1986 – do 1996:

  Projektový ústav kultúry, stredisko Banská Bystrica, pozícia – architekt

ING. ARCH. ANDREJ TURČAN

Rok a miesto narodenia: 1987, Zvolen
Vzdelanie: Fakulta architektúry VUT v Brne, 2006 – 2012
Berner Fachhochschole, Švajčiarsko, 2009 – 2010

Hlavné odbory činnosti:
architektúra, interiér, urbanizmus a plánovanie mesta,
3D modelovanie a grafika

Pôsobiská, zamestnanie:
2011: HMS Architekten, Spiez, Švajčiarsko, pozícia – architekt praktikant
2012: Ateliér Ing. arch. Pavla Jury, Brno, Česká republika, pozícia – architekt
2013: Ateliér Turčan – projekčná kancelária, Banská Bystrica, Slovenská republika, pozícia – architekt
od 2014: Fanzun AG, dipl. Architekten + Ingenieure, Chur, Švajčiarsko, pozícia – architekt